Pevačka grupa

Ženska pevačka grupa KUD-a „Branko Cvetković“ ove godine puni više od 16 godina postojanja. Ne zna se i tačan datum kada je grupa počela zvanično da deluje, ali ono što se sa sigurnošću zna je to da se u „Cvetkoviću“ peva sada već dugi niz godina. Od 2006. godine mesto umetničkog rukovodioca preuzima MA etnomuzikologije Jovana Lukić, a pre nje na tom mestu su bile MA etnomuzikologije Jana Lekić (prva radila sa pevačkom grupom i po prvi put rađene sa njom pesme „na bas“ iz Ribaševine), Andrijana Jovanović – Adamović (pretežno se bavila pevanjem u koreografijama) i Ana Nedeljković – Branković. Do sada je grupi dodeljeno drugo mesto u kategoriji izvornih pevačkih grupa na takmičenju „Amateri svome gradu“ u Beogradu 2014. godine i titula najuspešnije grupe pevača na Republičkoj Smotri folklornih ansambala u Čačku 2015. godine. Grupa izvodi tradicionalne narodne pesme iz svih krajeva u kojima žive Srbi ili su nekada bili većinsko stanovništvo i svojim delovanjem se trudi da ukaže na važnost negovanja i očuvanja tradicionalnog pevanja, kao i da svojom interpretacijom ukaže na vrednost i lepotu ovog načina pevanja.